Proef met snelheidsverlaging N348 Eefde Gorssel

Eefde/Gorssel – Op de weg tussen Eefde en Gorssel kan bij wijze van proef de snelheid volgend jaar tijdelijk verlaagd worden naar 60km per uur. De weg wordt niet opnieuw ingericht daarvoor, maar er komen borden. De proef moet meer inzicht geven in effecten van snelheidsverlaging op veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. 

De proef
De proef bestaat uit het plaatsen van bebording aan de weg. Voordat de proef start wordt een 0-meting uitgevoerd. De provincie wil onderzoeken wat de effecten van de snelheidsverlaging zijn op de aspecten veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.

Verkeersbesluit
De provincie kan niet zonder meer een proef uitvoeren op een weg. Hiervoor is een Verkeersbesluit nodig. Dit wordt begin volgend jaar gepubliceerd. Hiertegen is bezwaar mogelijk.

Voor en tegenstanders
De proef wordt uitgevoerd op verzoek (via een motie) van Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten geven in hun brief naar Provinciale Staten aan terughoudend te zijn met proeven op de weg. Dit heeft te maken met de afspraken die landelijk zijn gemaakt hoe alle wegbeheerders de weg inrichten.

Directe aanleiding voor de motie van Provinciale Staten was een verzoek van de gemeenteraad van Lochem en aanwonenden van de N348 tot een snelheidsverlaging op deze weg. De gemeente Zutphen heeft aangegeven tegen de proef te zijn. De politie adviseerde eveneens negatief.

Planning
Nadat het plan besproken is met Provinciale Staten en het Verkeersbesluit definitief is, kan de proef beginnen. Naar verwachting gebeurt dit inde periode augustus 2018 tot januari 2019. 

Kosten
De proef kost 50.000 euro. Voor de metingen, het onderzoek en de bebording.